Hà Nội

26.0°C
Hiện tại
(06:18 - Thứ năm
26-05-2022)

Đêm nhiều mây
Nhiệt độ: 25°C- 31°C

137-Kém
Chỉ số không khí
(06:20)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Thứ sáu
(27/05)
25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

Thứ bảy
(28/05)
25°C- 31°C
Có mây, không mưa

Chủ nhật
(29/05)
25°C- 32°C
Có mây, không mưa

Thứ hai
(30/05)
26°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông

Thứ ba
(31/05)
25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông

Thứ tư
(01/06)
26°C- 31°C
Có mây, không mưa

Thứ năm
(02/06)
26°C- 33°C
Có mây, không mưa

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
TP.HCM
28.0°C
Đêm nhiều mây
45-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đà Nẵng
27.0°C
Đêm nhiều mây
84-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Nha Trang
27.0°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hải Phòng
26.0°C
Nhiều mây, không mưa
103-Kém
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 30°C
Có mây, có mưa rào
Cần Thơ
27.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vinh
28.0°C
Đêm nhiều mây
58-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Sơn La
24.0°C
Đêm có mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

22°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa dông

20°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa dông
Phú Thọ
27.0°C
Nhiều mây, không mưa
157-Xấu
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 30°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông
Pleicu
22.0°C
Có sương mù
33-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

21°C- 27°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

21°C- 26°C
Có mây, có mưa rào

20°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông
An Giang
28.0°C
Đêm có mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc cạn
25.0°C
Đêm nhiều mây
139-Kém
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa dông

23°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa dông
Bắc Giang
26.0°C
Đêm nhiều mây
103-Kém
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 28°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, không mưa
Bạc Liêu
29.0°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc Ninh
27.0°C
Đêm nhiều mây
103-Kém
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 28°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, không mưa
Bến Tre
28.0°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bình Định
28.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

27°C- 34°C
Có mây, ngày không mưa

27°C- 33°C
Có mây, không mưa

27°C- 33°C
Có mây, không mưa
Bình Phước
27.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cà Mau
28.0°C
Đêm nhiều mây
29-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào
Cao Bằng
24.0°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 28°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa dông

23°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa dông
Đà Lạt
19.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

18°C- 27°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

18°C- 27°C
Có mây, có mưa rào và dông

18°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Lắk
25.0°C
Đêm có mưa rào
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

21°C- 26°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Nông
25.0°C
Đêm có mưa rào
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

22°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

22°C- 28°C
Có mây, có mưa rào

21°C- 27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Điện Biên
24.0°C
Đêm có mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

23°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa dông

21°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa dông
Đồng Nai
30.0°C
Đêm nhiều mây
38-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đồng Tháp
28.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 34°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hà Giang
26.0°C
Đêm nhiều mây
68-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông

23°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa dông
Hà Tĩnh
27.0°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 33°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 31°C
Có mây, không mưa
Hải Dương
26.0°C
Đêm nhiều mây
3-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 30°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 30°C
Có mây, không mưa
Hậu Giang
28.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào
Hòa Bình
26.0°C
Đêm có mây
164-Xấu
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông

23°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông
Hưng Yên
27.0°C
Đêm nhiều mây
168-Xấu
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, không mưa
Kiên Giang
29.0°C
Đêm có mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

28°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Kon Tum
23.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

23°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

23°C- 29°C
Có mây, có mưa rào

22°C- 28°C
Có mây, có mưa rào
Lai Châu
22.0°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

21°C- 28°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

22°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa dông

19°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa dông
Lạng Sơn
23.0°C
Nhiều mây, không mưa
86-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

23°C- 28°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa dông

23°C- 28°C
Có mây, không mưa
Lào Cai
27.0°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 32°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Nhiều mây, có mưa dông

24°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông
Long An
26.0°C
Đêm nhiều mây
38-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Nam Định
26.0°C
Đêm nhiều mây
164-Xấu
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, không mưa
Ninh Bình
26.0°C
Đêm có mây
161-Xấu
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 30°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, không mưa
Ninh Thuận
27.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 35°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Phủ Lý
27.0°C
Đêm có mây
172-Xấu
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 30°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, không mưa
Phú Yên
28.0°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 36°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 35°C
Có mây, không mưa
Quảng Bình
29.0°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

27°C- 34°C
Có mây, ngày không mưa

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, không mưa
Quảng Nam
25.0°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Quảng Ngãi
26.0°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 35°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Quảng Ninh
26.0°C
Đêm có mây
61-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 30°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 28°C
Có mây, có mưa rào
Quảng Trị
27.0°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 34°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Sóc Trăng
28.0°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào
Tây Ninh
28.0°C
Đêm nhiều mây
10-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thái Bình
27.0°C
Nhiều mây, không mưa
157-Xấu
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 31°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 30°C
Có mây, không mưa
Thái Nguyên
27.0°C
Đêm nhiều mây
135-Kém
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 30°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

24°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa dông

24°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông
Thanh Hóa
26.0°C
Nhiều mây, không mưa
134-Kém
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 32°C
Có mây, ngày không mưa

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Huế
25.0°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 34°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Tiền Giang
28.0°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuyên Quang
26.0°C
Đêm nhiều mây
157-Xấu
Chỉ số không khí (06:20)

25°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa dông

24°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông
Vĩnh Long
27.0°C
Đêm có mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

24°C- 33°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vĩnh Phúc
27.0°C
Nhiều mây, không mưa
135-Kém
Chỉ số không khí (06:20)

26°C- 30°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông
Vũng Tàu
30.0°C
Nhiều mây, không mưa
62-Trung bình
Chỉ số không khí (06:20)

12°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Yên Bái
27.0°C
Đêm nhiều mây
135-Kém
Chỉ số không khí (06:20)

22°C- 29°C
Có mây, ngày có mưa rào và dông

25°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông

24°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông
Cập nhật: 06:18 - 26-05-2022
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.