Hà Nội

26.2°C
Hiện tại
(12:20 - Thứ năm
24-09-2020)

Nhiều mây, không mưa
Nhiệt độ: 24°C- 29°C

81-Trung bình
Chỉ số không khí
(12:20)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Thứ sáu
(25/09)
25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

Thứ bảy
(26/09)
24°C- 32°C
Có mây, không mưa

Chủ nhật
(27/09)
24°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

Thứ hai
(28/09)
25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

Thứ ba
(29/09)
26°C- 33°C
Có mây, không mưa

Thứ tư
(30/09)
26°C- 33°C
Có mây, không mưa

Thứ năm
(01/10)
27°C- 33°C
Có mây, không mưa

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
TP.HCM
31°C
Mây thay đổi, trời nắng
31-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đà Nẵng
32°C
Nhiều mây, không mưa
60-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Nha Trang
32°C
Mây thay đổi, trời nắng
17-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hải Phòng
28°C
Nhiều mây, không mưa
42-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

25°C- 30°C
Có mây, không mưa

25°C- 31°C
Có mây, không mưa
Cần Thơ
31°C
Mây thay đổi, trời nắng
117-Kém
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vinh
30°C
Mây thay đổi, trời nắng
85-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 34°C
Có mây, không mưa
Sơn La
24°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

21°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

21°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 29°C
Có mây, không mưa
Phú Thọ
23°C
Nhiều mây, không mưa
19-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

23°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Pleicu
26°C
Mây thay đổi, trời nắng
31-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

21°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông
An Giang
26°C
Mây thay đổi, trời nắng
139-Kém
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc cạn
22°C
Nhiều mây, không mưa
76-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

22°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

24°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc Giang
27°C
Ít mây, trời nắng
34-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

25°C- 30°C
Có mây, không mưa

24°C- 31°C
Có mây, không mưa
Bạc Liêu
27°C
Nhiều mây, không mưa
51-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc Ninh
24°C
Nhiều mây, không mưa
30-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

25°C- 30°C
Có mây, không mưa

24°C- 31°C
Có mây, không mưa
Bến Tre
26°C
Nhiều mây, không mưa
76-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bình Định
32°C
Mây thay đổi, trời nắng
53-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bình Phước
24°C
Ít mây, trời nắng
70-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

23°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cà Mau
31°C
Mây thay đổi, trời nắng
51-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cao Bằng
24°C
Nhiều mây, không mưa
74-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

22°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

22°C- 28°C
Có mây, có mưa rào

21°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đà Lạt
17°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

16°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

22°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Lắk
28°C
Nhiều mây, không mưa
57-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

22°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Nông
21°C
Có sương mù
51-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

21°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông

21°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Điện Biên
26°C
Nhiều mây, không mưa
42-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

23°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

23°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đồng Nai
26°C
Mây thay đổi, trời nắng
51-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đồng Tháp
26°C
Mây thay đổi, trời nắng
95-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hà Giang
25°C
Nhiều mây, không mưa
74-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

22°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

24°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 27°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hà Tĩnh
30°C
Nhiều mây, không mưa
53-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Hải Dương
24°C
Nhiều mây, không mưa
25-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 31°C
Có mây, không mưa

24°C- 32°C
Có mây, không mưa
Hậu Giang
27°C
Mây thay đổi, trời nắng
99-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hòa Bình
25°C
Nhiều mây, không mưa
46-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

23°C- 30°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, không mưa
Hưng Yên
24°C
Nhiều mây, không mưa
110-Kém
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, không mưa

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Kiên Giang
31°C
Mây thay đổi, trời nắng
74-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Kon Tum
24°C
Nhiều mây, không mưa
38-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

23°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 28°C
Có mây, có mưa rào và dông
Lai Châu
24°C
Nhiều mây, không mưa
57-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

20°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

20°C- 27°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 26°C
Có mây, có mưa rào và dông
Lạng Sơn
23°C
Có mưa
70-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

22°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

23°C- 28°C
Có mây, có mưa rào

21°C- 29°C
Có mây, không mưa
Lào Cai
26°C
Nhiều mây, không mưa
57-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

23°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

25°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Long An
26°C
Nhiều mây, không mưa
80-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Nam Định
28°C
Mây thay đổi, trời nắng
147-Kém
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

26°C- 31°C
Có mây, không mưa

26°C- 32°C
Có mây, không mưa
Ninh Bình
25°C
Nhiều mây, không mưa
127-Kém
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, không mưa

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Ninh Thuận
31°C
Mây thay đổi, trời nắng
46-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, không mưa

24°C- 32°C
Có mây, không mưa
Phủ Lý
25°C
Nhiều mây, không mưa
120-Kém
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

24°C- 31°C
Có mây, không mưa

24°C- 32°C
Có mây, không mưa
Phú Yên
33°C
Mây thay đổi, trời nắng
53-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Quảng Bình
32°C
Mây thay đổi, trời nắng
49-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Quảng Nam
26°C
Nhiều mây, không mưa
53-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 34°C
Có mây, không mưa
Quảng Ngãi
32°C
Nhiều mây, không mưa
53-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 35°C
Có mây, không mưa

25°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 34°C
Có mây, không mưa
Quảng Ninh
28°C
Nhiều mây, không mưa
16-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

23°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

23°C- 31°C
Có mây, không mưa
Quảng Trị
26°C
Nhiều mây, không mưa
55-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 35°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 34°C
Có mây, không mưa
Sóc Trăng
26°C
Nhiều mây, không mưa
93-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tây Ninh
26°C
Mây thay đổi, trời nắng
76-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

23°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thái Bình
24°C
Nhiều mây, không mưa
135-Kém
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, không mưa

25°C- 32°C
Có mây, không mưa
Thái Nguyên
23°C
Nhiều mây, không mưa
47-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

23°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thanh Hóa
29°C
Mây thay đổi, trời nắng
103-Kém
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Huế
31°C
Nhiều mây, không mưa
61-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

23°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 34°C
Có mây, không mưa

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tiền Giang
26°C
Nhiều mây, không mưa
76-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuyên Quang
24°C
Có mưa
76-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

23°C- 28°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vĩnh Long
26°C
Nhiều mây, không mưa
99-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vĩnh Phúc
24°C
Nhiều mây, không mưa
38-Tốt
Chỉ số không khí (12:20)

20°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

19°C- 24°C
Có mây, có mưa rào

19°C- 25°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vũng Tàu
30°C
Nhiều mây, không mưa
76-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

27°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Yên Bái
23°C
Có mưa
76-Trung bình
Chỉ số không khí (12:20)

23°C- 29°C
Nhiều mây, có mưa dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, gió giật mạnh

24°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cập nhật: 12:20 - 24/09/2020
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
  • Dự báo thời tiết Hà Nội  

  • Dự báo thời tiết miền Bắc  

  • Dự báo thời tiết miền Trung  

  • Dự báo thời tiết miền Nam  

  • Dự báo thời tiết TP.HCM