Hà Nội

31°C
Hiện tại
(02:14 - Thứ bảy
19-06-2021)

Đêm có mây
Nhiệt độ: 30°C- 40°C

82-Trung bình
Chỉ số không khí
(02:10)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Chủ nhật
(20/06)
25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ hai
(21/06)
31°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

Thứ ba
(22/06)
30°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

Thứ tư
(23/06)
28°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ năm
(24/06)
27°C- 32°C
Nhiều mây, có mưa vừa

Thứ sáu
(25/06)
28°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

Thứ bảy
(26/06)
28°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
TP.HCM
28°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đà Nẵng
29°C
Đêm nhiều mây
37-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

28°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Nha Trang
29°C
Đêm có mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

27°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Hải Phòng
29°C
Đêm có mây
38-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

28°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Phú Thọ
31°C
Đêm có mây
37-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Cần Thơ
27°C
Đêm có mây
38-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vinh
32°C
Đêm có mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Sơn La
25°C
Đêm nhiều mây
25-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

24°C- 34°C
Ít mây không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 35°C
Ít mây, trời nắng nóng
Pleicu
23°C
Đêm nhiều mây
49-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

21°C- 29°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 29°C
Có mây, không mưa
An Giang
27°C
Đêm nhiều mây
34-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

25°C- 33°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc cạn
28°C
Đêm có mây
66-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

27°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Bắc Giang
30°C
Đêm có mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Bạc Liêu
28°C
Đêm nhiều mây
29-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc Ninh
30°C
Đêm có mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

29°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Bến Tre
27°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bình Định
29°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

28°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

29°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Bình Phước
25°C
Nhiều mây, không mưa
59-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

25°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cà Mau
27°C
Đêm nhiều mây
25-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cao Bằng
27°C
Đêm có mây
161-Xấu
Chỉ số không khí (02:10)

27°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Đà Lạt
17°C
Đêm có mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

17°C- 29°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 29°C
Có mây, không mưa
Đắk Lắk
25°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

22°C- 30°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 29°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đắk Nông
22°C
Nhiều mây, không mưa
53-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

20°C- 31°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

20°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Điện Biên
26°C
Đêm nhiều mây
25-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 34°C
Có mây, không mưa
Đồng Nai
28°C
Đêm nhiều mây
80-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, có mưa rào và dông
Đồng Tháp
27°C
Đêm nhiều mây
46-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

25°C- 33°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, không mưa
Hà Giang
28°C
Đêm có mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

27°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Hà Tĩnh
31°C
Đêm có mây
25-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

30°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

31°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Hải Dương
31°C
Đêm có mây
25-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

29°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

30°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Hậu Giang
26°C
Đêm có mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Hòa Bình
29°C
Đêm có mây
72-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

28°C- 41°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

30°C- 41°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Hưng Yên
31°C
Đêm có mây
99-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

30°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

30°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Kiên Giang
29°C
Đêm nhiều mây
25-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

27°C- 32°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Kon Tum
25°C
Đêm có mây
29-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

23°C- 31°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

23°C- 31°C
Có mây, không mưa
Lai Châu
24°C
Đêm nhiều mây
25-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Lạng Sơn
28°C
Đêm có mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

27°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Lào Cai
29°C
Đêm có mây
29-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

29°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

29°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Long An
27°C
Đêm nhiều mây
57-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 33°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 34°C
Có mây, không mưa
Nam Định
31°C
Đêm có mây
99-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

31°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Ninh Bình
31°C
Đêm có mây
87-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

31°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Ninh Thuận
26°C
Đêm nhiều mây
34-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

25°C- 35°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng
Phủ Lý
31°C
Đêm có mây
97-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

29°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

30°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Phú Yên
30°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Bình
31°C
Đêm nhiều mây
34-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

30°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

31°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Nam
28°C
Đêm nhiều mây
68-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

28°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Quảng Ngãi
29°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

28°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Ninh
30°C
Đêm có mây
38-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

29°C- 36°C
Ít mây, trời nắng nóng

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

30°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Quảng Trị
29°C
Đêm nhiều mây
38-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

31°C- 37°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Sóc Trăng
28°C
Đêm nhiều mây
42-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tây Ninh
27°C
Đêm nhiều mây
51-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 35°C
Có mây, có mưa rào và dông
Thái Bình
31°C
Đêm có mây
83-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thái Nguyên
30°C
Đêm có mây
172-Xấu
Chỉ số không khí (02:10)

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt
Thanh Hóa
31°C
Đêm có mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

31°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Huế
27°C
Đêm nhiều mây
29-Tốt
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

27°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Tiền Giang
28°C
Đêm nhiều mây
55-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

25°C- 33°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tuyên Quang
30°C
Đêm có mây
93-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

29°C- 40°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Vĩnh Long
26°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

26°C- 34°C
Có mây, không mưa

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 32°C
Có mây, có mưa rào và dông
Vĩnh Phúc
32°C
Đêm có mây
93-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

30°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Vũng Tàu
28°C
Đêm nhiều mây
53-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

27°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

26°C- 33°C
Có mây, không mưa
Yên Bái
29°C
Đêm có mây
80-Trung bình
Chỉ số không khí (02:10)

29°C- 38°C
Ít mây, trời nắng nóng gay gắt

25°C- 33°C
Có mây, có mưa rào và dông

29°C- 39°C
Ít mây, trời nắng nóng đặc biệt gay gắt
Cập nhật: 02:14 - 19-06-2021
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.