Hà Nội

Đang cập nhật
Hiện tại
(00:00 - Thứ năm
25-02-2021)

Nhiệt độ: 11°C- 18°C

84-Trung bình
Chỉ số không khí
(12:35)
Thay đổi khu vực

Dự báo thời tiết Hà Nội 7 ngày tới

Thứ sáu
(26/02)
11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

Thứ bảy
(27/02)
11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

Chủ nhật
(28/02)
11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

Thứ hai
(01/03)
11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

Thứ ba
(02/03)
11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

Khu vực
Hiện tại
Hôm nay
Ngày mai
Ngày kia
TP.HCM
Đang cập nhật
94-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

24°C- 32°C
Có mây, không mưa

24°C- 32°C
Có mây, không mưa

24°C- 32°C
Có mây, không mưa
Đà Nẵng
Đang cập nhật
57-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

20°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

20°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Nha Trang
Đang cập nhật
68-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

25°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

25°C- 27°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Hải Phòng
Đang cập nhật
108-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

10°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa
Cần Thơ
Đang cập nhật
120-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 32°C
Có mây, có mưa rào
Vinh
Đang cập nhật
117-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

14°C- 18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

14°C- 18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

14°C- 18°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Sơn La
Đang cập nhật
89-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

9<°C- 20°C
Nhiều mây, không mưa

9<°C- 20°C
Nhiều mây, không mưa

9<°C- 20°C
Nhiều mây, không mưa
Phú Thọ
Đang cập nhật
78-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa
Pleicu
Đang cập nhật
1-Tốt
Chỉ số không khí (12:35)

20°C- 24°C
Có mây, không mưa

20°C- 24°C
Có mây, không mưa

20°C- 24°C
Có mây, không mưa
An Giang
Đang cập nhật
87-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

24°C- 32°C
Có mây, không mưa

24°C- 32°C
Có mây, không mưa

24°C- 32°C
Có mây, không mưa
Bắc cạn
Đang cập nhật
120-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

10°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa
Bắc Giang
Đang cập nhật
46-Tốt
Chỉ số không khí (12:35)

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa
Bạc Liêu
Đang cập nhật
74-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Bắc Ninh
Đang cập nhật
76-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa
Bến Tre
Đang cập nhật
117-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

23°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

23°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

23°C- 31°C
Có mây, có mưa rào
Bình Định
Đang cập nhật
68-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

24°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa vừa

24°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa vừa

24°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Bình Phước
Đang cập nhật
99-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

22°C- 33°C
Có mây, không mưa

22°C- 33°C
Có mây, không mưa

22°C- 33°C
Có mây, không mưa
Cà Mau
Đang cập nhật
72-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Cao Bằng
Đang cập nhật
108-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

10°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa
Đà Lạt
Đang cập nhật
85-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

20°C- 25°C
Có mây, có mưa rào

20°C- 25°C
Có mây, có mưa rào

20°C- 25°C
Có mây, có mưa rào
Đắk Lắk
Đang cập nhật
108-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

22°C- 26°C
Có mây, có mưa rào

22°C- 26°C
Có mây, có mưa rào

22°C- 26°C
Có mây, có mưa rào
Đắk Nông
Đang cập nhật
122-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

20°C- 28°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Có mây, không mưa

20°C- 28°C
Có mây, không mưa
Điện Biên
Đang cập nhật
83-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

9<°C- 20°C
Nhiều mây, không mưa

9<°C- 20°C
Nhiều mây, không mưa

9<°C- 20°C
Nhiều mây, không mưa
Đồng Nai
Đang cập nhật
112-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

22°C- 33°C
Có mây, không mưa

22°C- 33°C
Có mây, không mưa

22°C- 33°C
Có mây, không mưa
Đồng Tháp
Đang cập nhật
108-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào
Hà Giang
Đang cập nhật
120-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa
Hà Tĩnh
Đang cập nhật
86-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

16°C- 19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

16°C- 19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

16°C- 19°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Hải Dương
Đang cập nhật
25-Tốt
Chỉ số không khí (12:35)

11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa
Hậu Giang
Đang cập nhật
117-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 31°C
Có mây, có mưa rào
Hòa Bình
Đang cập nhật
127-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa
Hưng Yên
Đang cập nhật
151-Xấu
Chỉ số không khí (12:35)

11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa
Kiên Giang
Đang cập nhật
93-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 30°C
Có mây, có mưa rào
Kon Tum
Đang cập nhật
103-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

18°C- 27°C
Có mây, không mưa

18°C- 27°C
Có mây, không mưa

18°C- 27°C
Có mây, không mưa
Lai Châu
Đang cập nhật
95-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

7<°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

7<°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

7<°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa
Lạng Sơn
Đang cập nhật
99-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

9<°C- 15°C
Nhiều mây, không mưa

9<°C- 15°C
Nhiều mây, không mưa

9<°C- 15°C
Nhiều mây, không mưa
Lào Cai
Đang cập nhật
93-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

10°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa
Long An
Đang cập nhật
117-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

24°C- 32°C
Có mây, không mưa

24°C- 32°C
Có mây, không mưa

24°C- 32°C
Có mây, không mưa
Nam Định
Đang cập nhật
139-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa
Ninh Bình
Đang cập nhật
120-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa
Ninh Thuận
Đang cập nhật
74-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

25°C- 29°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 29°C
Có mây, có mưa rào

25°C- 29°C
Có mây, có mưa rào
Phủ Lý
Đang cập nhật
139-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa
Phú Yên
Đang cập nhật
57-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

24°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa vừa

24°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa vừa

24°C- 25°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Quảng Bình
Đang cập nhật
80-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào

18°C- 21°C
Nhiều mây, có mưa, mưa rào
Quảng Nam
Đang cập nhật
99-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

20°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa vừa

20°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa vừa

20°C- 24°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Quảng Ngãi
Đang cập nhật
91-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

22°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa vừa

22°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa vừa

22°C- 26°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Quảng Ninh
Đang cập nhật
10-Tốt
Chỉ số không khí (12:35)

9<°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa

9<°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa

9<°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa
Quảng Trị
Đang cập nhật
83-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

20°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa vừa

20°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa vừa

20°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Sóc Trăng
Đang cập nhật
103-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào và dông
Tây Ninh
Đang cập nhật
110-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

22°C- 33°C
Có mây, không mưa

22°C- 33°C
Có mây, không mưa

22°C- 33°C
Có mây, không mưa
Thái Bình
Đang cập nhật
122-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

11°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa

11°C- 16°C
Nhiều mây, không mưa
Thái Nguyên
Đang cập nhật
78-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa
Thanh Hóa
Đang cập nhật
103-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

12°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

12°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

12°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa
Huế
Đang cập nhật
123-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

21°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa vừa

21°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa vừa

21°C- 23°C
Nhiều mây, có mưa vừa
Tiền Giang
Đang cập nhật
117-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

23°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

23°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

23°C- 30°C
Có mây, có mưa rào
Tuyên Quang
Đang cập nhật
157-Xấu
Chỉ số không khí (12:35)

7<°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

7<°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

7<°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa
Vĩnh Long
Đang cập nhật
117-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

23°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

23°C- 31°C
Có mây, có mưa rào

23°C- 31°C
Có mây, có mưa rào
Vĩnh Phúc
Đang cập nhật
83-Trung bình
Chỉ số không khí (12:35)

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa

10°C- 17°C
Nhiều mây, không mưa
Vũng Tàu
Đang cập nhật
112-Kém
Chỉ số không khí (12:35)

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào

24°C- 30°C
Có mây, có mưa rào
Yên Bái
Đang cập nhật
158-Xấu
Chỉ số không khí (12:35)

9<°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

9<°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa

9<°C- 18°C
Nhiều mây, không mưa
Cập nhật: 00:00 - 25-02-2021
Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương
Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về việc sử dụng thông tin của các bạn.
  • Dự báo thời tiết Hà Nội  

  • Dự báo thời tiết miền Bắc  

  • Dự báo thời tiết miền Trung  

  • Dự báo thời tiết miền Nam  

  • Dự báo thời tiết TP.HCM