Sẩy mẹ... bú bố

Mẹ đi vắng nên đôi khi bố cũng phải làm thay vai trò của mẹ đấy!

(Khampha.vn)