Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu

Ngày 27/04/2016 17:32 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Hoàng Long, số báo danh AD61508 thích bú sữa mẹ.

Bé Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 13/03/2015. Bé biết đi từ 11 tháng, nặng 13 ký, dài 80 cm.

nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 1

nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 2

nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 3

nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 4

nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 5

nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 6

nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 7

nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 8

nguyen hoang long - ad61508 - ma phinh dang yeu - 9
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)