Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu

Ngày 27/04/2016 17:32 PM (GMT+7)

Bé Nguyễn Hoàng Long, số báo danh AD61508 thích bú sữa mẹ.

Bé Nguyễn Hoàng Long, sinh ngày 13/03/2015. Bé biết đi từ 11 tháng, nặng 13 ký, dài 80 cm.

Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu - 1

Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu - 2

Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu - 3

Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu - 4

Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu - 5

Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu - 6

Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu - 7

Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu - 8

Nguyễn Hoàng Long - AD61508 - Má phính đáng yêu - 9
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)