Phạm Ngọc Gia Hân - AD54376 - Cô bé hòa đồng

Ngày 02/05/2016 23:28 PM (GMT+7)

Bé Phạm Ngọc Gia Hân, số báo danh AD54376 thích ca hát.

Bé Phạm Ngọc Gia Hân, sinh ngày 28/05/2011. Bé rất thích ca hát khám phá mọi thứ xung quanh, bé năng động và hòa đồng.

Phạm Ngọc Gia Hân - AD54376 - Cô bé hòa đồng - 1

Phạm Ngọc Gia Hân - AD54376 - Cô bé hòa đồng - 2

Phạm Ngọc Gia Hân - AD54376 - Cô bé hòa đồng - 3
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám Phá)