Trần Khánh My - AD54489 - Thiên thần nhí đáng yêu

Ngày 20/04/2016 14:25 PM (GMT+7)

Bé Trần Khánh My, số báo danh AD54489 rất độc lập, thích những đồ chơi trí tuệ.

Bé Trần Khánh My, sinh ngày 05/06/2015. 

tran khanh my - ad54489 - thien than nhi dang yeu - 1

tran khanh my - ad54489 - thien than nhi dang yeu - 2

tran khanh my - ad54489 - thien than nhi dang yeu - 3

tran khanh my - ad54489 - thien than nhi dang yeu - 4

tran khanh my - ad54489 - thien than nhi dang yeu - 5

tran khanh my - ad54489 - thien than nhi dang yeu - 6

tran khanh my - ad54489 - thien than nhi dang yeu - 7

tran khanh my - ad54489 - thien than nhi dang yeu - 8
Mọi người hãy bình chọn cho bé nhé

Theo BTC (Khám phá)