22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã

Ngày 08/01/2015 14:22 PM (GMT+7)

Đôi khi chúng ta đã quên mất ngôi nhà chung này lớn từng nào, và chúng ta giống như những hạt cát bé nhỏ. Không sao, hãy để những bức ảnh này đánh thức bạn!

Chúng ta rất dễ quên đi một hiện thực: Trái Đất là ngôi nhà chung của không những loài người mà còn của vô số những loài động vật hoang dã khác. Đôi khi chúng ta đã quên mất ngôi nhà chung này lớn từng nào, và chúng ta giống như những hạt cát bé nhỏ. Không sao, hãy để những bức ảnh này đánh thức bạn!

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 1

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 2

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 3

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 4

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 5

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 6

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 7

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 8

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 9

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 10

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 11

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 12

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 13

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 14

22 bức ảnh đẹp về cuộc sống bầy đàn của động vật hoang dã - 15

Theo Quỳnh Trang (QQ)
Nguồn: Khám phá

Tin liên quan

Video chọn lọc