Bạn có từng hỏi một nữ hiệp thời hiện đại sẽ như thế nào? Vậy thì những hình ảnh của Thư Kỳ trên Harper's Bazaar sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc này.

Bạn có từng hỏi một nữ hiệp thời hiện đại sẽ như thế nào? Vậy thì những hình ảnh của Thư Kỳ trên Harper's Bazaar sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc này.

Theo L.N/ Harper's Bazaar (Khám phá)
Ngày 15/07/2015 15:54 PM (GMT+7)