Bố đi uống bia là con cho ngủ ngoài đường đấy nhé

Bố đi uống bia là cho ngủ ngoài đường đấy nhé, con không làm tay trong nữa đâu.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác