Bố đi uống bia là con cho ngủ ngoài đường đấy nhé

Ngày 17/10/2016 14:28 PM (GMT+7)

Bố đi uống bia là cho ngủ ngoài đường đấy nhé, con không làm tay trong nữa đâu.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)