Hài Hoài Linh: Ba điều ước (P1)

Ngày 05/08/2014 08:04 AM (GMT+7)

Ông địa Hoài Linh đã hiển linh ban cho gia đình Chí Tài 3 điều ước xóa đói giảm nghèo.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Hoài Linh 2017