Hài Kiều Oanh: Lừa gạt

Lừa gạt là một trong những tiểu phẩm hài đặc sắc nhất của Kiều Oanh và Lê Huỳnh.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác