Hài Nhật Cường: Đọc không ra chữ

Nghệ sĩ Nhật Cường đã nghĩ ra chiêu thử tài người có học vô cùng độc đáo.

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác