Hài Trung Quốc: Thanh niên cứng và cô y tá thực tập

Đi khám sức khỏe mà gặp phải cô y ta như thế này có lẽ sẽ là "một lần và mãi mãi".

Theo Như Hoàn (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác
Xem thêm chủ đề: Video Hài | hai trung quốc | hài vieetssub | anh hùng