Hài Xuân Bắc: Giáo sư tình yêu (P2)

Xuân Bắc, Tự Long cắp sách vở đi học về yêu.

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Hài Xuân Bắc; Tự Long