RSS

Danh mục các kênh RSS của EVA.VN

RSS là gì

RSS (Really Simple Syndication) là định dạng dữ liệu dựa theo chuẩn XML được sử dụng để chia sẻ và phát tán nội dung Web.

Việc sử dụng các chương trình đọc tin (News Reader, RSS Reader hay RSS Feeds) sẽ giúp bạn luôn xem được nhanh chóng tin tức mới nhất từ EVA.VN. Mỗi tin dưới dạng RSS sẽ gồm : Tiêu đề, tóm tắt nội dung và đường dẫn nối đến trang Web chứa nội dung đầy đủ của tin.

Điều kiện sử dụng

EVA.VN không chịu trách nhiệm về các nội dung của các trang khác ngoài EVA.VN được dẫn trong trang này.

Khi sử dụng lại các tin lấy từ EVA.VN, bạn phải ghi rõ nguồn tin là "Theo EVA.VN " hoặc "EVA".