Đơn giản chỉ là lược chải tóc thôi mà cũng lắm loại rắc rối

Làm phụ nữ thật phức tạp. Chỉ là lược chải tóc thôi mà có ti tỉ loại với những tác dụng khác nhau.

don gian chi la luoc chai toc thoi ma cung lam loai rac roi - 1

don gian chi la luoc chai toc thoi ma cung lam loai rac roi - 2

don gian chi la luoc chai toc thoi ma cung lam loai rac roi - 3

don gian chi la luoc chai toc thoi ma cung lam loai rac roi - 4

don gian chi la luoc chai toc thoi ma cung lam loai rac roi - 5

don gian chi la luoc chai toc thoi ma cung lam loai rac roi - 6

don gian chi la luoc chai toc thoi ma cung lam loai rac roi - 7

don gian chi la luoc chai toc thoi ma cung lam loai rac roi - 8

don gian chi la luoc chai toc thoi ma cung lam loai rac roi - 9

don gian chi la luoc chai toc thoi ma cung lam loai rac roi - 10

Theo Minh Hoàng (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Tóc đẹp