Đây là khả năng và chuẩn phát triển của trẻ sơ sinh theo từng tháng tuổi

Mẹ hãy cũng theo dõi xem ở mỗi tháng, trẻ sẽ biết thêm điều gì mới.

Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác