NS Huy Tuấn "kết" sáng tác của Tô Mạnh Linh

Giám khảo Huy Tuấn "kết" sáng tác trong sáng nhẹ nhàng của Tô Mạnh Linh.

Xem lại phần thi của anh chàng giỏi sáng tác Tô Mạnh Linh:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác