Có bà xã đẹp như Lưu Thi Thi, dễ hiểu tại sao Ngô Kỳ Long "nâng như nâng trứng"

Ngày 07/10/2017 09:34 AM (GMT+7)
Theo Lam Ngọc/ Harper's Bazaar (Khám phá)
Ngày 07/10/2017 09:34 AM (GMT+7)
Tin bài cùng sự kiện Lưu Thi Thi