Cinemax 10/11: Project X

Ngày 10/11/2014 00:01 AM (GMT+7)

Project X sẽ đem lại cho người xem những bữa tiệc thâu đêm chơi bời của các bạn trẻ hiện nay.

Giờ

Tên phim

1h15  Wes Craven's New Nightmare
3h05 Project X
4h30  Trick 'R Treat
6h00  Grendel
7h45  Mo' Better Blues
9h50  Jeff, Who Lives At Home
11h15 Encrypt
12h45  Streets Of Fire
14h25 Ice Soldiers
16h00  The Good Guys And The Bad Guys
17h30  The Gorgon
19h00  The Legend Of Hercules
20h35  Threshold
22h00  Real Steel
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Khám phá
Nguồn: