Cinemax 11/11: Deadfall

Ngày 11/11/2014 00:01 AM (GMT+7)

Giây phút đoàn tụ ngắn ngủi và cảm động cùng người thân, lại đẩy họ vào bế tắc khác.

Giờ

Tên phim

0h05  Perfect Stranger
1h55 Murder By Numbers
4h00  American Pie Presents The Naked Mile
6h00  Band Of Brothers S1 01: Currahee
7h10  Band Of Brothers S1 02: Day Of Days
8h00  Band Of Brothers S1 03: Carentan
9h00  Band Of Brothers S1 04: Replacements
10h00  Band Of Brothers S1 05: Crossroads
10h55 Band Of Brothers S1 06: Bastogne
12h00  Band Of Brothers S1 07: The Breaking Point
13h10  Band Of Brothers S1 08: The Last Patrol
14h05 Band Of Brothers S1 09: Why We Fight
15h00 Band Of Brothers S1 10: Points
16h00  G.I. Blues
17h40  Threshold
19h00 The Glimmer Man
20h25  Dangerous Ground
22h00  Deadfall (2012)
23h30 Enemy At The Gates
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Khám phá
Nguồn: