Cinemax 18/1: Event Horizon

Những điều khủng khiếp gì đang chờ đợi những con người xấu số này?

Giờ

Tên phim

0h40  Banshee S3 02: Snakes And Whatnot
1h40 The Knick S1 06: Start Calling Me Dad
2h30  The Knick S1 07: Get The Rope
3h10  The Knick S1 08: Working Late A Lot
4h00  The Knick S1 09: The Golden Lotus
4h40  The Knick S1 10: Crutchfield
6h00

Bait

8h30  Blue Thunder
10h15  Back To The Future
12h10

 Back To The Future Part II

14h00

Air Force One

16h00 Silverado
18h10  Stone Cold
19h35 Event Horizon
21h10  Street Fighter: Assassin's Fist S1 03
21h35  Street Fighter: Assassin's Fist S1 04
22h00 The Game
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
rung trung
Tính ngày rụng trứng chính xác
du sinh
Tính ngày dự sinh chính xác
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax
Array