Cinemax 2/2: Gothika

Ngày 02/02/2015 00:01 AM (GMT+7)

Miranda lần theo những manh mối mà Rachel để lại, cộng với việc tìm hiểu quá khứ của chồng, cô đã nhận ra rằng Doug không phải là một người đơn giản…

Giờ

Tên phim

1h10 Banshee S3 04: Real Life Is The Nightmare
2h10  The Guardian
3h45  Haunting In Connecticut 2: Ghosts Of Georgia
6h00 Alien Raiders
7h30  Encrypt
9h00

 Black Dawn

10h45  Street Fighter: Assassin's Fist
12h30 The Hunted
14h20  Chain Of Fools
16h00 Mysterious Island
18h15  Perfect Stranger
20h05  Blue Thunder
22h00  Copperhead
23h30  Gothika
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Nguồn:

Video chọn lọc