Cinemax 6/2: Chinatown

Ngày 06/02/2015 00:01 AM (GMT+7)

Những bí mật dần dần được khám phá dưới nhiều tầng lớp che phủ, đồng thời phô bày ra trước mắt những mạng lưới tham nhũng và lường gạt.

Giờ

Tên phim

1h15  Child's Play 2
2h45  Foxfire
4h30  Team America: World Police
6h00  The Game
8h30  Into The Night
10h30 Space Cowboys
12h45  Dead Man On Campus
14h15  Hard Target
16h00  G.I. Blues
17h45 Streets Of Fire
19h50  Chinatown
22h00  Jack Reacher
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo Cinemax
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Cinemax