HBO 12/12: Black Snake Moan

Sau khi rời bỏ ban nhạc, Lazarus trở thành lão nông cực kỳ sùng đạo.

Giờ

Tên phim

0h05  Hello Ladies S1 06: Long Beach
1h35  Lake Placid: The Final Chapter
3h05  Last Man Standing
4h45 Neil Simon's Brighton Beach Memoirs
6h30  Team America: World Police
8h00  Black Snake Moan
11h00  Flags Of Our Fathers
13h05  Letters From Iwo Jima
15h25

 Odd Thomas

17h00  Little Black Book
18h50 The Lake House
20h30  Gravity
22h00  2 Guns
23h45  Hello Ladies S1 07: The Wedding
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo HBO
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác