Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 1/1-7/1: Chàng trai năm ấy

Ngày 02/01/2015 09:54 AM (GMT+7)

Phim đã đem đến dự cảm về một bộ phim giàu cảm xúc với những hình ảnh đẹp như vẽ và tình bạn tươi sáng của 5 nhân vật chính trong phim.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Chung cư ma

9h40, 12h00, 16h40, 19h00, 21h20 1/1-7/1 Kinh dị

Đêm ở viện bảo tàng: Bí mật hầm mộ

* Phòng 1: 14h20
* Phòng 2: 10h00, 16h00, 18h00
* Phòng 3: 21h40
1/1-7/1 Hành động, Hài

Tốc độ và đường cong

12h00, 14h00, 19h50, 21h40 1/1-7/1 Hành động
Tỷ phú chăn vịt 10h50, 12h50, 14h50, 16h50, 19h00, 21h00 1/1-7/1 Hài

Để mai tính 2

9h30, 11h30, 13h30, 15h30, 17h30, 19h30, 21h30 1/1-7/1 Hài

Chàng trai năm ấy

9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10 1/1-7/1 Hài
Galaxy Nguyễn Du

Tốc độ và đường cong

10h40, 14h35, 19h55 1/1-7/1 Hành động

Chàng trai năm ấy

08h55, 11h00, 13h05, 13h50 15h10, 15h55, 17h15, 18h00, 19h20, 20h05, 21h25, 22h10 1/1-7/1 Hài

Chung cư ma

09h10, 12h30, 21h45 1/1-7/1 Kinh dị

Để mai tính 2

08h55, 16h25, 18h10 1/1-7/1 Hài

Đại chiến người Hobbit: Đại chiến năm cánh quân

11h15 1/1-7/1 Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Tốc độ và đường cong

10h45, 14h40, 20h00 1/1-7/1 Hành động

Chàng trai năm ấy

08h55, 11h00, 13h05, 13h50 15h10, 15h55, 17h15, 18h00, 19h20, 20h05, 21h25, 22h10 1/1-7/1 Hài

Chung cư ma

09h10, 12h35, 21h50 1/1-7/1 Kinh dị

Để mai tính 2

09h00, 16h30, 18h15 1/1-7/1 Hài

Đại chiến người Hobbit: Đại chiến năm cánh quân

11h15 1/1-7/1 Hành động

Galaxy Tân Bình

Tốc độ và đường cong

11h15, 13h15, 17h30, 20h15 1/1-7/1 Hành động

Chung cư ma

09h15, 15h30 1/1-7/1 Kinh dị

Chàng trai năm ấy

09h30, 10h15, 11h00, 11h45 12h30, 13h00, 14h00, 14h45 16h15, 17h00, 18h30, 19h15, 20h00, 20h45, 21h30 1/1-7/1 Hài

Để mai tính 2

09h00, 10h00, 12h00, 13h45, 19h15, 21h00 1/1-7/1 Hài

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

Theo Saigonmedia/Galaxy
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy