Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 10/10-16/10: Búp bê ma quái

Phim là câu chuyện về nguồn gốc của búp bê quỷ ám Annabelle.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Bước khẽ đến hạnh phúc

9h30, 11h40 10/10-16/10 Tâm lý

Thiện ác đối đầu

10h00, 12h50, 15h40, 18h40, 21h00

10/10-16/10

Hành động

Mối thù hoàng tộc

9h50, 12h10, 14h30, 21h20

10/10-16/10

Hành động

Mối thù hoàng tộc (3D)

16h50, 19h10

10/10-16/10

Hành động

Hiệp sĩ mù

9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20

10/10-16/10

Hành động

Mất xác

12h10, 14h30, 16h50, 21h20

10/10-16/10

Ly kỳ

Giải mã mê cung

16h00, 21h20

10/10-16/10

Ly kỳ
Sống cùng lịch sử 10h00, 19h00

10/10-16/10

Lịch sử

Búp bê ma quái

13h50, 19h00

10/10-16/10

Kinh dị
Galaxy Nguyễn Du

Giải mã mê cung

12h15

10/10-16/10

Phiêu lưu

Thiện ác đối đầu

09h50, 16h35, 19h00

10/10-16/10

Hành động

Mối thù hoàng tộc

09h20, 15h15, 21h25

10/10-16/10

Hành động

Búp bê ma quái

09h00, 10h50, 12h40, 13h25, 14h30, 16h20, 18h10, 20h00, 21h50

10/10-16/10

Kinh dị

Lối đi giữa rừng bia mộ

11h15, 14h30, 17h10, 19h20, 21h30

10/10-16/10

Kinh dị

Galaxy Nguyễn Trãi

Giải mã mê cung

14h20

10/10-16/10

Phiêu lưu

Thiện ác đối đầu

10h00, 16h35, 19h00

10/10-16/10

Hành động

Mối thù hoàng tộc

09h10, 12h25, 21h25

10/10-16/10

Hành động

Búp bê ma quái

09h00, 10h50, 12h40, 14h30, 15h20, 16h20, 18h10, 20h00, 21h50

10/10-16/10

Kinh dị
Lối đi giữa rừng bia mộ 11h05, 19h15, 21h20

10/10-16/10

Kinh dị

Galaxy Tân Bình

Thiện ác đối đầu

09h15, 11h45, 14h15, 16h45, 19h30, 21h25

10/10-16/10

Hành động

Búp bê ma quái

09h30, 10h30, 11h30,12h30 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 19h00, 21h00

10/10-16/10

Kinh dị

Lối đi giữa rừng bia mộ

10h00, 12h45, 15h00, 19h15, 21h45

10/10-16/10

Kinh dị

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy
Array