Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 10/10-16/10: Búp bê ma quái

Ngày 10/10/2014 00:01 AM (GMT+7)

Phim là câu chuyện về nguồn gốc của búp bê quỷ ám Annabelle.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Bước khẽ đến hạnh phúc

9h30, 11h40 10/10-16/10 Tâm lý

Thiện ác đối đầu

10h00, 12h50, 15h40, 18h40, 21h00

10/10-16/10

Hành động

Mối thù hoàng tộc

9h50, 12h10, 14h30, 21h20

10/10-16/10

Hành động

Mối thù hoàng tộc (3D)

16h50, 19h10

10/10-16/10

Hành động

Hiệp sĩ mù

9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h10, 21h20

10/10-16/10

Hành động

Mất xác

12h10, 14h30, 16h50, 21h20

10/10-16/10

Ly kỳ

Giải mã mê cung

16h00, 21h20

10/10-16/10

Ly kỳ
Sống cùng lịch sử 10h00, 19h00

10/10-16/10

Lịch sử

Búp bê ma quái

13h50, 19h00

10/10-16/10

Kinh dị
Galaxy Nguyễn Du

Giải mã mê cung

12h15

10/10-16/10

Phiêu lưu

Thiện ác đối đầu

09h50, 16h35, 19h00

10/10-16/10

Hành động

Mối thù hoàng tộc

09h20, 15h15, 21h25

10/10-16/10

Hành động

Búp bê ma quái

09h00, 10h50, 12h40, 13h25, 14h30, 16h20, 18h10, 20h00, 21h50

10/10-16/10

Kinh dị

Lối đi giữa rừng bia mộ

11h15, 14h30, 17h10, 19h20, 21h30

10/10-16/10

Kinh dị

Galaxy Nguyễn Trãi

Giải mã mê cung

14h20

10/10-16/10

Phiêu lưu

Thiện ác đối đầu

10h00, 16h35, 19h00

10/10-16/10

Hành động

Mối thù hoàng tộc

09h10, 12h25, 21h25

10/10-16/10

Hành động

Búp bê ma quái

09h00, 10h50, 12h40, 14h30, 15h20, 16h20, 18h10, 20h00, 21h50

10/10-16/10

Kinh dị
Lối đi giữa rừng bia mộ 11h05, 19h15, 21h20

10/10-16/10

Kinh dị

Galaxy Tân Bình

Thiện ác đối đầu

09h15, 11h45, 14h15, 16h45, 19h30, 21h25

10/10-16/10

Hành động

Búp bê ma quái

09h30, 10h30, 11h30,12h30 13h30, 14h30, 15h30, 16h30, 17h30, 19h00, 21h00

10/10-16/10

Kinh dị

Lối đi giữa rừng bia mộ

10h00, 12h45, 15h00, 19h15, 21h45

10/10-16/10

Kinh dị

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy