Lịch chiếu phim rạp tại TP.HCM từ 25/7-31/7: Tượng sáp ma

Ngày 25/07/2014 14:34 PM (GMT+7)

Đào sâu sự nghi ngờ, Ploy và Nop tìm thấy mối liên hệ ruột thịt bất ngờ và vén lên bức màn bí ẩn về bức tượng sáp ma.

Tên phim

Giờ chiếu

Ngày

Thể loại

Đống Đa

Sự khởi đầu của hành tinh khỉ 9h50, 13h10, 16h00, 18h40, 21h10 25/7-31/7 Hành động
Héc-quyn (3D) 16h50, 19h10 25/7-31/7 Hành động
Héc-quyn 9h50, 12h10, 14h30, 21h20 25/7-31/7 Hành động
Dị biến 9h50, 12h10, 14h30, 16h50, 19h10, 21h20 25/7-31/7 Hành động
Đoạt hồn 9h40, 12h00, 14h20, 16h40, 19h00, 21h20 25/7-31/7 Kinh dị
Bí mật lại bị mất 9h40, 11h40, 13h40, 15h40, 17h40, 19h40, 21h40 25/7-31/7 Hài
Galaxy Nguyễn Du
Sự khởi đầu của hành tinh khỉ 12h45, 16h55 25/7-31/7 Hành động
Héc-quyn 09h00, 12h40, 16h20, 18h10, 21h50 25/7-31/7 Hành động
Héc-quyn (3D) 10h50, 14h30, 20h00 25/7-31/7 Hành động
Đoạt hồn 10h40, 12h30, 14h20, 16h10, 18h00, 19h50, 21h40 25/7-31/7 Kinh dị
Dị biến 10h55, 19h20 25/7-31/7 Hành động
Đêm săn người 9h00 25/7-31/7 Kinh dị, Hành động

Galaxy Nguyễn Trãi

Héc-quyn 09h00, 10h50, 14h30, 16h20, 18h10, 21h50 25/7-31/7 Hành động
Héc-quyn (3D) 12h40, 19h50 25/7-31/7 Hành động
Dị biến 19h10 25/7-31/7 Hành động
Đêm săn người 9h00 25/7-31/7 Kinh dị, Hành động
Đoạt hồn 10h40, 12h30, 14h20, 16h10, 18h00, 21h40 25/7-31/7 Kinh dị

Galaxy Tân Bình

Đoạt hồn 09h00, 11h00, 12h15, 13h00, 14h15, 15h00, 17h00, 19h00, 20h00, 21h00 25/7-31/7 Kinh dị
 Thế giới máy bay 2 09h30, 11h30, 18h00 25/7-31/7 Hoạt hình
Héc-quyn (3D) 13h45, 18h45, 19h45, 20h45 25/7-31/7 Hành động
Héc-quyn 09h45, 11h45, 15h45, 16h45, 17h45, 21h45 25/7-31/7 Hành động
Sự khởi đầu của hành tinh khỉ 13h30 25/7-31/7 Hành động
Dị biến 11h00, 14h45, 19h35, 21h30 25/7-31/7 Hành động
Đêm săn người 09h15, 13h00, 16h10, 18h15, 22h00 25/7-31/7 Kinh dị
Tượng sáp ma 10h15, 16h25 25/7-31/7 Kinh d

Chú ý: Lịch chiếu có thể thay đổi mà không cần báo trước

(Khampha.vn)
Tin bài cùng sự kiện Lịch chiếu phim Galaxy