VTV 21/8: Bí mật tam giác vàng

Ngày 21/08/2014 00:20 AM (GMT+7)

Phim khai thác vấn nạn ma túy đang nhức nhối trong xã hội.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h00 Bánh đúc có xương - Tập 13
13h00 24 Giờ - Tập 52
20h35 Bão qua làng - Tập 9

VTV3

1h30 Son môi hồng - Tập 63
3h00 Tình yêu không hẹn trước - Tập 6
11h00 Cuộc gọi lúc không giờ - Tập 21
12h00 Văn phòng Mai Mối - Tập 8
18h00 Kiệt tác bất hủ - Tập 11
21h30 Lời thì thầm từ quá khứ - Tập 10
22h40 Tôi hạnh phúc - Tập 68

VTV4

01h35 Bí mật tam giác vàng - Tập 15

05h30

Trò đời - Tập 22
09h35 Bí mật tam giác vàng - Tập 15
13h00 Trò đời - Tập 22
16h05 Bí mật tam giác vàng - Tập 15
22h00 Trò đời - Tập 22

VTV6

02h00 Vitamin tình yêu - Tập 26
14h00 Vitamin tình yêu - Tập 26
19h00 Một ngày của Diva - Tập 25
22h00 Vitamin tình yêu - Tập 27

VTVcab1

01h00 Kẻ thắng làm vua - Tập 30
02h30 Mùi ngò gai - Tập 68
05h00 Thiên mệnh - Tập 11
06h00 Giấc mơ đế vương - Tập 36
07h00 Con gái của bố -Tập 36
08h00 Con gái của bố - Tập 37
11h00 Mùi ngò gai - Tập 68
12h00 Cô vợ ngôi sao - Tập 38
13h00 Tóc rối - Tập 11
14h00 Tóc rối - Tập 12
16h45 Con gái của bố - Tập 38
17h30 Con gái của bố  - Tập 39
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3   - Tập 106
20h00 Mỹ nam kế - Tập 11
22h00 Mùi ngò gai - Tập 69

VCTV2

00h00 Tay chơi miệt vườn  - Tập 27
01h00 30 Ngày làm cha  - Tập 8
02h00 Bờ bến lạ  - Tập 28
03h00 Hẻm cụt - Tập 11
04h00 Socola hay hoa hồng  - Tập 20
05h00 Ngày hôm qua  - Tập 22
06h00 Tay chơi miệt vườn  - Tập 28
07h00 30 Ngày làm cha  - Tập 9
08h00 Bờ bến lạ  - Tập 29
09h00 Hẻm cụt  - Tập 12
10h00 Socola hay hoa hồng  - Tập 21
11h00 Ngày hôm qua  - Tập 23
12h00 Tay chơi miệt vườn  - Tập 29
13h00 30 Ngày làm cha  - Tập 10
14h00 Bờ bến lạ  - Tập 30
15h00 Hẻm cụt - Tập 13
16h00 Socola hay hoa hồng  - Tập 22
17h00 Ngày hôm qua  - Tập 24
18h00 Tay chơi miệt vườn  - Tập 30
19h00 30 Ngày làm cha  - Tập 11
20h00 Bờ bến lạ  - Tập 31
21h00 Hẻm cụt  - Tập 14
22h00 Socola hay hoa hồng  - Tập 23
23h00 Ngày hôm qua  - Tập 25

VCTV7

00h00 Ngày tận thế - Tập 1
01h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 37
02h00 Chiếc giày lọ lem - Tập 22
03h00 Tìm lại yêu thương - Tập 55
04h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 1
05h00 Cô gái tuyệt vời - Tập 36
06h00 Di sản trăm năm - Tập 36
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 56
08h00 Bội tình - Tập 24
09h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 2
10h00 Chiếc giày lọ lem - Tập 24
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 58
12h00 Bội tình - Tập 25
13h00 Nếu không có hận thù - Tập 19
14h00 Tìm lại yêu thương - Tập 57
15h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 3
16h00 Nếu không có hận thù - Tập 20
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 59
18h00 Chiếc giày lọ lem - Tập 24
19h00 Tìm lại yêu thương - Tập 59
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 60
21h00 Nếu không có hận thù - Tập 21
22h00 Bội tình - Tập 23
23h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 4
Theo VTV, VTC
Nguồn:

Video chọn lọc