VTV 23/1: Đôi tai ngoại cảm

Bộ phim kể về cuộc sống của những luật sư chân chính trong xã hội hiện đại, những người luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn và nguy hiểm trong công việc.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h00 Mưa bóng mây - Tập 10
13h05 Tùy Đường anh hùng - Tập 21

VTV3

00h00 Terra Nova - Tập 5
03h00 Hoa nở trái mùa - Tập 21
11h00 Đi qua dĩ vãng - Tập 14
12h00 Hoa hậu Hàn Quốc - Tập 15
18h00 Đường đến ngai vàng - Tập 39

VTVcab1

00h00 Hái sao cho em - Tập 20
02h30 Chiếc giày lọ lem - Tập 12
05h00 Mưa thủy tinh - Tập 31
06h00 Anh hùng sơn cước - Tập 39
07h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 71
08h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 72
10h30 Chàng rể quý - Tập 137
11h00 Hái sao cho em - Tập 21
12h00 Ma lực đồng tiền - Tập 23
13h00 Mưa thủy tinh - Tập 32
14h00 Đội đặc nhiệm Hoa mộc lan - Tập 27
15h45 Chàng rể quý - Tập 137
16h45 Mặt nạ thủy tinh - Tập 73
17h30 Mặt nạ thủy tinh - Tập 74
19h00 Chàng rể quý - Tập 138
19h30 Đổi mặt - Tập 32
20h30 Đôi tai ngoại cảm - Tập 21
22h00 Chiếc giày lọ lem - Tập 13

VCTV2

00h00 Câu chuyện tình đời - Tập 4
01h00 Trăng khuyết - Tập 5
02h00 Bí mật anh và em - Tập 3
03h00 Bông hồng cho tướng cướp - Tập 23
04h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 26
05h00 Kính vạn hoa - Tập 16
06h00 Câu chuyện tình đời - Tập 5
07h00 Trăng khuyết - Tập 6
08h00 Bí mật anh và em - Tập 4
09h00 Bông hồng cho tướng cướp - T24
10h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 27
11h00 Kính vạn hoa - Tập 17
12h00 Câu chuyện tình đời - Tập 6
13h00 Trăng khuyết - Tập 7
14h00 Bí mật anh và em - Tập 5
15h00 Bông hồng cho tướng cướp - Tập 25
16h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 28
17h00 Kính vạn hoa - Tập 18
18h00 Câu chuyện tình đời - Tập 7
19h00 Trăng khuyết - Tập 8
20h00 Bí mật anh và em - Tập 6
21h00 Bông hồng cho tướng cướp - Tập 26
22h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 29
23h00 Kính vạn hoa - Tập 19

VCTV7

00h00 Giai điệu tình yêu - Tập 66
01h00 Mùa xuân của anh - Tập 14
02h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 8
03h00 Giai điệu tình yêu - Tập 67
04h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 70
05h00 Bí mật cửu gia thư - Tập 26
06h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 9
07h00 Giai điệu tình yêu - Tập 68
08h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 71
09h00 Mùa xuân của anh - Tập 15
10h00 Giai điệu tình yêu - Tập 69
11h00 Bí mật cửu gia thư - Tập 27
12h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 72
13h00 Mùa xuân của anh - Tập 16
14h00 Giai điệu tình yêu - Tập 70
15h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 10
16h00 Mùa xuân của anh - Tập 17
17h00 Bí mật cửu gia thư - Tập 28
18h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 11
19h00 Giai điệu tình yêu - Tập 69
20h00 Bí mật cửu gia thư - Tập 29
22h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 71
23h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 11
Theo VTV, VTC
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác