VTV 24/1: Thiên tài quảng cáo

Phim là câu chuyện xuyên suốt quá trình thành danh của Lee Tae Baek, một chàng thanh niên đã nỗ lực vượt bật để vượt qua trở ngại từ những năm tháng trung học, và sau này trở thành nhà quảng cáo hàng đầu. B

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 Tùy Đường anh hùng - Tập 22

VTV3

00h00 Terra Nova - Tập 6
03h00 Bánh đúc có xương - Tập 2
14h10 Màu của tình yêu - tập 5
18h00 Giang Nam tứ đại tài tử - Tập 2

VTVcab1

06h00 Anh hùng sơn cước - Tập 40
07h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 73
08h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 74
10h30 Chàng rể quý - Tập138
12h00 Thiên tài quảng cáo - Tập 1
13h00 Thiên tài quảng cáo - Tập 2
15h45 Chàng rể quý - Tập 138
16h45 Mặt nạ thủy tinh - Tập 75
17h30 Mặt nạ thủy tinh - Tập 76
19h00 Chàng rể quý - Tập 139
19h30 Đổi mặt - Tập 33

VCTV2

00h00 Câu chuyện tình đời - Tập 5
01h00 Trăng khuyết - Tập 6
02h00 Bí mật anh và em - Tập 4
03h00 Bông hồng cho tướng cướp - Tập 24
04h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 27
05h00 Kính vạn hoa - Tập 17
06h00 Câu chuyện tình đời - Tập 6
07h00 Trăng khuyết - Tập 7
08h00 Bí mật anh và em - Tập 5
09h00 Bông hồng cho tướng cướp - Tập 25
10h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 28
11h00 Kính vạn hoa - Tập 18
12h00 Câu chuyện tình đời - Tập 7
13h00 Trăng khuyết - Tập 8
14h00 Bí mật anh và em - Tập 6
15h00 Bông hồng cho tướng cướp - Tập 26
16h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 29
17h00 Kính vạn hoa - Tập 19
18h00 Câu chuyện tình đời - Tập 8
19h00 Trăng khuyết - Tập 9
20h00 Hạnh phúc qua đám mây mầu - Tập 1
21h00 Hạnh phúc qua đám mây mầu - Tập 2
22h00 Tiểu thư vào bếp - Tập 30
23h00 Kính vạn hoa - Tập 20

VCTV7

00h00 Giai điệu tình yêu - Tập 67
01h00 Mùa xuân của anh - Tập 15
02h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 9
03h00 Giai điệu tình yêu - Tập 68
04h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 71
05h00 Bí mật cửu gia thư - Tập 27
06h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 10
07h00 Giai điệu tình yêu - Tập 69
08h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 72
09h00 Mùa xuân của anh - Tập 16
10h00 Giai điệu tình yêu - Tập 70
11h00 Bí mật cửu gia thư - Tập 28
12h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 73
13h00 Mùa xuân của anh - Tập 17
14h00 Giai điệu tình yêu - Tập 71
15h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 11
16h00 Mùa xuân của anh - Tập 18
17h00 Bí mật cửu gia thư - Tập 29
18h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 12
19h00 Giai điệu tình yêu - Tập 72
20h00 Bí mật cửu gia thư - Tập 30
22h00 Giấc mộng Đế Vương - Tập 72
23h00 Thâm cung diệp ảnh - Tập 12
Theo VTV, VTC
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác