VTV 26/7: Cuộc chiến nội cung

Ngày 26/07/2014 00:01 AM (GMT+7)

Phim Cuộc Chiến Nội Cung bắt đầu mọi chuyện rắc rối khi So Young và Nam Hyuk gặp nhau...

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 24 giờ - Tập 26

VTV3

00h00 Son môi hồng - Tập 37
03h00 Dịch vụ gỡ rối từ A đến Z - Tập 12
14h30 Những kẻ hai mặt - Tập 23
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 51

VTV4

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 38
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 38
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 38

VTVcab1

05h00 Giấc mơ đế vương - Tập 10
07h00 Kiếm và hoa - Tập 10
07h00 Nữ hoàng rắc rối - Tập 28
08h00 Nữ hoàng rắc rối - Tập 29
12h00 Tuổi 17 - Tập 3
13h00 Tuổi 17 - Tập 4
15h45 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 79
16h45 Nữ hoàng rắc rối - Tập 30
17h30 Nữ hoàng rắc rối - Tập 31
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 80
19h30 Ảo mộng - Tập 41

VCTV2

00h00 Tay chơi miệt vườn   - Tập 1
01h00 Màu của tình yêu   - Tập 13
02h00 Bờ bến lạ   - Tập 10
03h00 Mắt bão   - Tập 29
04h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 24
05h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 31
06h00 Tay chơi miệt vườn   - Tập 2
07h00 Màu của tình yêu   - Tập 14
08h00 Bờ bến lạ   - Tập 11
09h00 Mắt bão   - Tập 30
10h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 25
11h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 32
12h00 Tay chơi miệt vườn   - Tập 3
13h00 Màu của tình yêu   - Tập 15
14h00 Bờ bến lạ   - Tập 12
15h00 Mắt bão   - Tập 31
17h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 33
18h00 Tay chơi miệt vườn   - Tập 4
19h00 Màu của tình yêu   - Tập 16
20h00 Những người thợ xẻ   - Tập 1
21h00 Những người thợ xẻ   - Tập 2
22h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 27
23h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 34

VCTV7

00h00 Tìm lại yêu thương - Tập 28
01h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 11
02h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 26
03h00 Tìm lại yêu thương - Tập 29
04h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 12
05h00 Cô gái tuyệt vời - Tập 10
06h00 Di sản trăm năm - Tập 10
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 30
08h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 73
09h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 13
10h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 28
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 32
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 74
13h00 Điều ước diệu kỳ - Tập 13
14h00 Tìm lại yêu thương - Tập 31
15h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 14
16h00 Điều ước diệu kỳ - Tập 14
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 33
18h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 29
19h00 Tìm lại yêu thương - Tập 32
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 34
21h00 Điều ước diệu kỳ - Tập 15
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 73
23h00 Sự trả thù của Jae In - Tập 15
Theo VTV, VTC