VTV 3/7: Mùi ngò gai

Ngày 07/07/2014 10:07 AM (GMT+7)

Vi là một cô gái với số phận éo le và vất vả, thế nhưng chưa bao giờ cô chịu đầu hàng với số phận.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h00 Con thuyền số phận - Tập 17
13h00 24 giờ - Tập 3
20h35 Đường lên Điện Biên - Tập 21

VTV3

0h15 Son môi hồng - Tập 15
1h15 Đến từ giấc mơ - Tập 26
11h00 Cha và con - Tập 18
12h00 Hoàng hậu Ki - Tập 41
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 28
21h00 Yêu đến tận cùng - Tập 30
22h20 Tôi hạnh phúc - Tập 40

VTV4

01h35 Đường lên Điện Biên - Tập 6

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 18
09h35 Đường lên Điện Biên - Tập 6
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 18
16h05 Đường lên Điện Biên - Tập 6
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 18

VTV6

00h00 Xin lỗi tình yêu - Tập 26
09h30 Xin lỗi tình yêu - Tập 27
19h00 Một ngày của Diva - Tập 10

VTVcab1

01h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 15
02h30 Mùi ngò gai - Tập 33
05h00 Mặt trăng ôm mặt trời - Tập 5
07h00 Gia đình chồng tôi - Tập 69
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 70
11h00 Mùi ngò gai - Tập 33
12h00 Cô vợ ngôi sao - Tập 3
13h00 Giấc mơ biển - Tập 6
14h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 16
15h45 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 56
16h45 Gia đình chồng tôi - Tập 71
17h30 Gia đình chồng tôi - Tập 72
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 57
19h30 Ảo mộng - Tập 18
20h30 Mặt trăng ôm mặt trời - Tập 6
22h00 Mùi ngò gai - Tập 34

VCTV2

00h00 Chạy án   - Tập 27
01h00 Chung một mái nhà   - Tập 20
02h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 27
03h00 Mắt bão   - Tập 12
04h00

Lòng dạ đàn bà   - Tập 1

05h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 8
06h00 Chạy án 2   - Tập 6
07h00 Chung một mái nhà   - Tập 21
08h00

Dòng sông không trở lại   - Tập 28

09h00

Mắt bão   - Tập 13

10h00

Lòng dạ đàn bà   - Tập 2

11h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 9
12h00 Chạy án 2   - Tập 7
13h00 Chung một mái nhà   - Tập 22
14h00

Dòng sông không trở lại   - Tập 29

15h00

Mắt bão   - Tập 14

16h00

Lòng dạ đàn bà   - Tập 3

17h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 10
18h00 Chạy án 2   - Tập 8
19h00 Chung một mái nhà   - Tập 23
20h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 30
21h00

Mắt bão   - Tập 15

22h00

Lòng dạ đàn bà   - Tập 4

22h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 11

VCTV7

00h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 5
01h00 Võ thần - Tập 72
02h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 3
03h00 Đánh cắp yêu thương- Tập 6
04h00 Võ thần - Tập 73
05h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 7
06h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 4
07h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 7
08h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 8
09h00 Võ thần - Tập 74
10h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 5
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 9
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 51
13h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 3
14h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 8
15h00 Võ thần - Tập 75
16h00 Càng ngắm càng yêu - Tập 2
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 10
18h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 6
19h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 9
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 11
21h00 Dã vương - Tập 28
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 50
23h00 Võ thần - Tập 76
Theo VTV, VTC
Array