VTV 8/2: Tùy Đường anh hùng

Ngày 08/02/2015 00:01 AM (GMT+7)

Phim vẽ nên một bức tranh thời đại rộng lớn về diễn biến lịch sử, giang hồ phân tranh, anh hùng không ngừng xuất hiện biến đổi xã hội thời Tùy Đường được bắt đầu kể từ quân Tùy càn quét Trần Triều, cho đến khi nhà Tùy thành lập và đi đến suy vong.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

13h05 Tùy Đường anh hùng - Tập 37
21h35 Người nhà quê

VTV3

00h00 Kết nối - Tập 08
03h00 Làng ma 10 năm sau - Tập 15
14h20 Màu của tình yêu - tập 10
18h00 Giang Nam tứ đại tài tử - Tập 17

VTVcab1

06h00 Anh hùng sơn cước - Tập 60
07h00 Xin đừng xa anh - Tập 1
08h00 Xin đừng xa anh - Tập 2
10h30 Chàng rể quý - Tập 153
12h00 Thiên tài quảng cáo - Tập 11
13h00 Thiên tài quảng cáo - Tập 12
15h45 Chàng rể quý - Tập 153
16h45 Xin đừng xa anh - Tập 3
17h30 Xin đừng xa anh - Tập 4
19h00 Chàng rể quý - Tập 154
19h30 Đổi mặt - Tập 48

VCTV2

00h00 Câu chuyện tình đời - Tập 20
01h00 Trăng khuyết - Tập 21
02h00 Bí mật anh và em - Tập 17
03h00 Mơ hoang - Tập 1
04h00 Lời nguyền sapphire - Tập 10
05h00 Kính vạn hoa - Tập 32
06h00 Câu chuyện tình đời - Tập 21
07h00 Trăng khuyết - Tập 22
08h00 Bí mật anh và em - Tập 18
09h00 Mơ hoang - Tập 2
10h00 Lời nguyền sapphire - Tập 11
11h00 Kính vạn hoa - Tập 33
12h00 Câu chuyện tình đời - Tập 22
13h00 Trăng khuyết - Tập 23
14h00 Thằng bờm - Tập 1
15h00 Thằng bờm - Tập 2
16h00 Lời nguyền sapphire - Tập 12
17h00 Kính vạn hoa - Tập 34
18h00 Câu chuyện tình đời - Tập 23
19h00 Trăng khuyết - Tập 24
20h00 Bí mật anh và em - Tập 19
21h00 Mơ hoang - Tập 3
22h00 Lời nguyền sapphire - Tập 13
23h00 Kính vạn hoa - Tập 35

VCTV7

00h00 Giai điệu tình yêu - Tập 82
01h00 Gã si tình - Tập 30
02h00 Bộ bộ kinh tâm - Tập 24
03h00 Giai điệu tình yêu - Tập 83
04h00 Cuộc chiến với nhân tình - Tập 5
05h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 6
06h00 Bộ bộ kinh tâm - Tập 25
07h00 Giai điệu tình yêu - Tập 84
08h00 Cuộc chiến với nhân tình - Tập 6
09h00 Cưới lại đi anh - Tập 1
10h00 Giai điệu tình yêu - Tập 85
11h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 7
12h00 Cuộc chiến với nhân tình - Tập 7
13h00 Cưới lại đi anh - Tập 2
14h00 Giai điệu tình yêu - Tập 86
15h00 Bộ bộ kinh tâm - Tập 26
16h00 Cưới lại đi anh - Tập 3
17h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 8
18h00 Bộ bộ kinh tâm - Tập 27
19h00 Giai điệu tình yêu - Tập 87
20h00 Tân hoàn châu công chúa - Tập 9
21h00 Cưới lại đi anh - Tập 4
22h00 Cuộc chiến với nhân tình - Tập 6
23h00 Bộ bộ kinh tâm - Tập 27
Theo VTV, VTC