VTV 9/7: Mặt nạ thủy tinh

Ngày 11/07/2014 08:59 AM (GMT+7)

Mặt nạ thủy tinh là bộ phim nói về số phận như một trò đùa đã mang họ lại với nhau. Những tội lỗi trong quá khứ ám ảnh họ cho đến suốt cuộc đời.

Phát sóng

Giờ phát sóng

Tên phim

VTV1

03h10 Con thuyền số phận - Tập 19
13h00 24 giờ - Tập 9
20h35 Con thuyền số phận - Tập 20

VTV3

0h15 Son môi hồng - Tập 21
11h00 Cha và con - Tập 22
12h00 Hoàng hậu Ki - Tập 45
18h00 Hãy sống bên anh - Tập 34
21h00 Yêu đến tận cùng - Tập 31
22h20 Tôi hạnh phúc - Tập 43

VTV4

01h35 Đường lên Điện Biên - Tập 10

05h30

Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 23
09h35 Đường lên Điện Biên - Tập 10
13h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 23
16h05 Đường lên Điện Biên - Tập 10
22h00 Chạm tay vào nỗi nhớ - Tập 23

VTV6

00h00 Xin lỗi tình yêu - Tập 30
09h30 Xin lỗi tình yêu - Tập 31
19h00 Kết nối - Tập 17

VTVcab1

01h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 19
02h30 Mùi ngò gai - Tập 37
05h00 Mặt trăng ôm mặt trời - Tập 9
07h00 Gia đình chồng tôi - Tập 81
08h00 Gia đình chồng tôi - Tập 82
11h00 Mùi ngò gai - Tập 37
12h00 Cô vợ ngôi sao - Tập 7
13h00 Giấc mơ biển - Tập 10
14h00 Biệt đội chống khủng bố - Tập 20
15h45 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 62
16h45 Gia đình chồng tôi - Tập 83
17h30 Gia đình chồng tôi - Tập 84
19h00 Gia đình là số 1 - Phần 3 - Tập 63
19h30 Ảo mộng - Tập 24
20h30 Mặt trăng ôm mặt trời - Tập 9
22h00 Mùi ngò gai - Tập 38

VCTV2

00h00 Chạy án 2  - Tập 11
01h00 Chung một mái nhà   - Tập 26
02h00 Tọa độ chết   - Tập 1
03h00 Tọa độ chết   - Tập 2
04h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 7
05h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 14
06h00 Chạy án 2   - Tập 12
07h00 Chung một mái nhà   - Tập 27
08h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 32
09h00 Mắt bão   - Tập 17
10h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 8
11h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 15
12h00 Chạy án 2   - Tập 13
13h00 Chung một mái nhà   - Tập 28
14h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 33
15h00 Mắt bão   - Tập 18
16h00 Lòng dạ đàn bà   - Tập 9
17h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 16
18h00 Chạy án 2   - Tập 14
19h00 Chung một mái nhà   - Tập 29
20h00 Dòng sông không trở lại   - Tập 34
21h00 Mắt bão  - Tập 19
22h00 Xóm gà   - Tập 10
22h00 Tường vi cánh mỏng   - Tập 17

VCTV7

00h00 Đánh cắp yêu thương - Tập 11
01h00 Võ thần - Tập 78
02h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 9
03h00 Đánh cắp yêu thương- Tập 12
04h00 Võ thần - Tập 79
05h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 13
06h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 10
07h00 Tìm lại yêu thương - Tập 13
08h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 14
09h00 Võ thần - Tập 80
10h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 11
11h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 15
12h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 57
13h00 Dã vương - Tập 32
14h00 Tìm lại yêu thương - Tập 14
15h00 Võ thần - Tập 81
16h00 Dã vương - Tập 33
17h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 16
18h00 Dòng đời nghiệt ngã - Tập 12
19h00 Tìm lại yêu thương - Tập 15
20h00 Mặt nạ thủy tinh - Tập 17
21h00 Dã vương - Tập 34
22h00 Cuộc chiến nội cung - Tập 56
23h00 Võ thần - Tập 82
Theo VTV, VTC