1. Bày quá nhiều ảnh

Các bức ảnh lưu giữ những khoảnh khắc tình cảm. Việc bạn trân trọng và muốn trưng bày chúng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, rất có thể bạn đang biến mình thành một người nghiện khoe ảnh với triệu chứng là luôn cảm thấy khó khăn nếu không được khoe 'cái - gì đó' ở trên bàn hoặc trên tường.

1. Bày quá nhiều ảnh

Các bức ảnh lưu giữ những khoảnh khắc tình cảm. Việc bạn trân trọng và muốn trưng bày chúng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, rất có thể bạn đang biến mình thành một người nghiện khoe ảnh với triệu chứng là luôn cảm thấy khó khăn nếu không được khoe "cái - gì đó" ở trên bàn hoặc trên tường.

(Khampha.vn)
Ngày 29/09/2014 00:00 AM (GMT+7)