Huyền Trang và sự giao thoa hoàn hảo

Một sự tính toán thông minh của Huyền Trang khi giao thoa beatbox, rock, nhạc cổ điển.

Cùng xem lại phần trình diễn tuyệt vời của Huyền Trang:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác