Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin

Ngày 14/11/2013 06:06 AM (GMT+7)

Sư Tử không còn tin tưởng người ấy nữa, nhưng lại luôn giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

thu nam, su tu danh mat niem tin - 1
thu nam, su tu danh mat niem tin - 2
thu nam, su tu danh mat niem tin - 3
thu nam, su tu danh mat niem tin - 4
thu nam, su tu danh mat niem tin - 5
thu nam, su tu danh mat niem tin - 6
thu nam, su tu danh mat niem tin - 7
thu nam, su tu danh mat niem tin - 8
thu nam, su tu danh mat niem tin - 9
thu nam, su tu danh mat niem tin - 10
thu nam, su tu danh mat niem tin - 11
thu nam, su tu danh mat niem tin - 12
 

(Khampha.vn)