Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin

Ngày 14/11/2013 06:06 AM (GMT+7)

Sư Tử không còn tin tưởng người ấy nữa, nhưng lại luôn giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 1
Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 2
Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 3
Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 4
Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 5
Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 6
Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 7
Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 8
Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 9
Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 10
Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 11
Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin - 12
 

(Khampha.vn)