Thứ Năm, Sư Tử đánh mất niềm tin

Sư Tử không còn tin tưởng người ấy nữa, nhưng lại luôn giả vờ như chẳng có gì xảy ra.

thu nam, su tu danh mat niem tin - 1
thu nam, su tu danh mat niem tin - 2
thu nam, su tu danh mat niem tin - 3
thu nam, su tu danh mat niem tin - 4
thu nam, su tu danh mat niem tin - 5
thu nam, su tu danh mat niem tin - 6
thu nam, su tu danh mat niem tin - 7
thu nam, su tu danh mat niem tin - 8
thu nam, su tu danh mat niem tin - 9
thu nam, su tu danh mat niem tin - 10
thu nam, su tu danh mat niem tin - 11
thu nam, su tu danh mat niem tin - 12
 

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác