Bố đi uống bia là con cho ngủ ngoài đường đấy nhé

Bố đi uống bia là cho ngủ ngoài đường đấy nhé, con không làm tay trong nữa đâu.

Theo Như Hoàn (Khám Phá)