Hài Chí Tài: Sao em nỡ vội lấy tiền (P4)

Chỉ vì nhà nghèo mà Chí Tài đã để người yêu đi theo người giàu có hơn mình.