Hài Hoài Linh: Hà bá âm binh

Hoài Linh, Việt Hương vào vai ông xã, bà xã rất ngọt.

(Khampha.vn)