Hài Kiều Oanh: Lừa gạt

Lừa gạt là một trong những tiểu phẩm hài đặc sắc nhất của Kiều Oanh và Lê Huỳnh.

(Khampha.vn)