Ảo diệu "chiêu" biến đổi khuôn mặt sao bằng photoshop

Xem điều thú vị gì sẽ xảy ra nếu khuôn mặt của các ngôi sao thế giới đối xứng hai bên phải trái với nhau?

Khuôn mặt của các ngôi sao thế giới sẽ biến đổi như thế nào nếu hai nửa mặt của họ đều giống nhau? Cùng xem điều thú vị mà trang 163 (Trung Quốc) vừa thử nghiệm với photoshop!

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 1

Katy Perry

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 2

Taylor Swift

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 3

Emma Watson ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 4

Leonardo Dicaprio

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 5

Đổng Khiết

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 6

Triệu Vy

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 7

Tạ Đình Phong

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 8

Trương Bá Chi 

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 9

Trần Quán Hy

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 10

Chương Tử Di

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 11

Trần Khôn

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 12

Takeshi Kaneshiro

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 13

Tiêu Á Hiên

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 14

Lưu Đức Hoa

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 15

Châu Tấn

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 16

Lưu Diệc Phi

 ao dieu "chieu" bien doi khuon mat sao bang photoshop - 17

Lâm Thanh Hà

Theo Kim/ 163 (Khám phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác