Hòa Hiệp giống... Lương Triều Vỹ

Khánh Thy khen Hòa Hiệp đẹp mà cũng rất sở khanh.

Xem bài thi của Hòa Hiệp:

(Khampha.vn)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác