Hòa Hiệp giống... Lương Triều Vỹ

Khánh Thy khen Hòa Hiệp đẹp mà cũng rất sở khanh.

Xem bài thi của Hòa Hiệp:

(Khampha.vn)