Bạn sẽ không nhận ra Đường Yên trong bộ ảnh mới trên tạp chí Cosmopolitan số tháng 11/2016.

Bạn sẽ không nhận ra Đường Yên trong bộ ảnh mới trên tạp chí Cosmopolitan số tháng 11/2016.

Theo Lam Ngọc/ Cosmopolitan (Khám phá)
Ngày 12/10/2016 09:24 AM (GMT+7)