Cinemax 12/8: White Chicks

White Chicks là bộ phim hài của Mỹ kể về hai thanh tra Marcus và Kevin Copeland

Giờ

Tên phim

1h50  Band Of Brothers S1 03: Carentan
2h55  Band Of Brothers S1 04: Replacements
4h25  The Covenant
6h00 Babylon 5: The Legend Of The Rangers
7h30  Road Trip
9h05  White Chicks
10h55 Fire In The Sky
12h45 Reno 911!: Miami
14h05  Automata
16h00  Destination Inner Space
17h25  The Flash
19h00  April Fool's Day
20h25  Mad Max 2: The Road Warrior
22h00  Strike Back S4 02
23h00  Snatch
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)