Cinemax 20/4: Batman: Year One

Batman: Year One được xếp hàng đầu trong top 25 graphic novels hay nhất về Batman

Giờ

Tên phim

0h35 Wayne's World
2h30  The Quiet
4h00 Those Daring Young Men In Their Jaunty Jalopies
6h00 The Firm
8h55

 Anchorman 2: The Legend Continues

11h15  Mission To Mars
13h05 Banshee S4 03: Job
14h05

Changing Lanes

15h45

 Justice League: The New Frontier

17h00  Batman: Year One
18h05  Crossfire Trail
19h40 Superman
22h00  Defendor
23h35

 Blue Crush 2

Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác