Cinemax 16/6: Chain Of Fools

Giờ đây Kresk phải đứng trước lựa chọn khó khăn nhất của cuộc đời: tiền hay tình yêu?

Giờ

Tên phim

1h00  Delta Force 2: The Colombian Connection
2h50  Child's Play 3
4h15  The Nutty Professor (1963)
6h00 Gattaca
7h50 Chain Of Fools
10h00  Harry And The Hendersons
11h55  Star Trek: The Motion Picture
14h10  Delta Force 2: The Colombian Connection
16h00  Mysterious Island
17h40  The Pest
19h05  Dead Mine
20h30  Excessive Force II: Force On Force
22h00  I, Frankenstein
23h35 McVicar
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo Cinemax)