HBO 16/8: Open Season

Boog và Elliot thuyết phục những động vật khác trong rừng chống lại những người thợ săn..

Giờ

Tên phim

0h45  Talladega Nights: The Ballad Of Ricky Bobby
2h35  Men, Women & Children
4h25  A Cinderella Story
6h00 Cuban Fury
7h35  The Swan Princess: A Royal Family Tale
9h00  Confessions Of A Teenage Drama Queen
10h30  Brave
12h05  The Legend Of Hercules
13h45  The Lost World: Jurassic Park
15h50  Open Season (2006)
17h15 Blended
19h10  Jack Ryan: Shadow Recruit
21h00 I, Frankenstein
22h30  Edge Of Tomorrow
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo HBO)