HBO 21/12: The Fast And The Furious: Tokyo Drift

Sean phải xâm nhập vào thế giới ngầm ở Tokyo, nơi cái giá trả cho những cuộc cá cược không còn tính bằng tiền mà là mạng sống.

Giờ

Tên phim

0h10  The Fast And The Furious: Tokyo Drift
1h55

 The Conjuring

3h45  Red Lights
5h40  Into The Wild
8h00  The Muppets
9h45

 The Fast And The Furious: Tokyo Drift

11h30

 Red 2

13h30  Pacific Rim
15h40  Mission: Impossible II
17h40 The Legend Of Zorro
19h50 Fast & Furious 6
22h00

 The Conjuring

23h50 The Comeback S2 06
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
Theo HBO