HBO 8/4: What A Girl Wants

Cô trở về nhà nhưng Henry nhận ra ông yêu cô con gái biết mấy và đi tìm kiếm cô.....

Giờ

Tên phim

1h15  Girls S5 07: Hello Kitty
1h45  Togetherness S2 07: The Sand Situation
2h15  A Single Shot
4h10  Panic Room
6h00  Dragonheart: The Sorcerer's Curse
7h40  Mona Lisa Smile
9h35  The Skeleton Twins
11h00  Togetherness S2 06: Geri- Ina
11h30  Togetherness S2 07: The Sand Situation
12h00  Persecuted
13h30  The Spectacular Now
15h00

Blended

16h55  What A Girl Wants
18h40  Transformers
21h00

 Transformers: Age Of Extinction

23h40 The Water Diviner
Giờ chiếu có thể thay đổi do khâu kiểm duyệt của các đài truyền hình
(Theo HBO)
Xem thêm chủ đề: Lich phim HBO | phim HBO | Lich phim